Over mij

Mijn naam is Aart van Soest. Ik ben gehuwd met Erika. Samen kregen wij vijf kinderen. Ik werk als docent sociaal-agogisch werk en hiernaast als contextueel therapeut.


Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van mensen. De meeste ervaring deed ik op in 'de school van het leven'. Hiernaast volgde ik de opleiding tot contextueel hulpverlener en hierna contextueel therapeut bij het Instituut Contextuele Benadering. Op dit moment studeer ik naast mijn werk psychologie aan de Open Universiteit.


Mensen die een beroep doen op een hulpverlener zijn er niet mee geholpen als deze boven hen gaat staan. Een goede hulpverlener oefent zich in niet -oordelen, luisteren en verbinden op basis van gelijkwaardigheid. Deze principes wil ik graag toepassen in mijn werk.


Als hulpverlener heb ik de meeste gesprekken over de volgende thema's: relatieproblemen tussen ouders en (jong)volwassen kinderen, onzekerheid, moeite met gezonde autonomie, seksverslaving en burn-out gerelateerde klachten. In deze uiteenlopende situaties spelen relationele principes als vertrouwen, kwetsbaarheid, verbondenheid en gezonde autonomie een belangrijke rol.

Contextuele therapie

De contextuele theorie, ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy, gaat er van uit dat de relatie met onze ouders en familie de belangrijkste van alle relaties is. En dat deze verbondenheid de belangrijkste eerste basis is van ieder mens. Omdat familierelaties onverbrekelijk zijn.

Thema's de mensen tegenkomen in hun leven zijn hierdoor niet los te zien van het eigen levensverhaal. Denk aan het aangeven van grenzen of kwetsbaar durven zijn. 

Naast de contextuele benadering ben ik ook thuis in andere vormen van hulpverlening zoals oplossingsgericht werken, cogntieve gedragstherapie en de hechtingstheorie.

De relatie met de hulpvrager is de basis van waaruit ik werk. De theorie of methodiek is voor mij een hulpmiddel. 

Publicaties

Hieronder de link van enkele artikelen die ik heb geschreven.


Column: grote woorden of grote daden? 

Column: hechting in de kerk

Column: porno onder christenen

Column: de ander vergeven

Column: wat zijn uw levensdoelen?

Column: tweede kans na seksueel misbruik?

Column: conflicten in het gezin

Column: niet oordelen

Column: kijken naar de ander (Matth.25)

Column: porno in de kerk

Column: praktijkles Godsdienst

Werkwijze

Hulpverlener zijn betekent voor mij: samen werken aan uw doelen. Gelijkwaardigheid en respect staan hierin centraal.

Ik ben naast hulpverlener ook christen. Dit bepaalt de manier waarop ik in het leven sta. Het is daarom mogelijk om geloofs- of zingevingsvragen te betrekken bij de hulpverlening. Aanmelding staat echter voor iedereen open.

Bij mijn manier van hulpverlening is vertrouwen een basisvoorwaarde om samen aan de slag te gaan met jouw hulpvraag. Om deze reden werk ik in de volgende stappen:

  • Na aanmelding vraag ik u de hulpvraag (kort) op papier te zetten.
  • Als uw vraag bij mijn ervaring past voeren wij een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en kost eenmalig € 25.
  • Na het kennismakingsgesprek geef ik u mijn advies. Als het lijkt dat uw vraag bij mij past, dan bied ik u deze hulpverlening aan.
  • U krijgt de gelegenheid na het kennismakingsgesprek vrijblijvend na te denken over mijn aanbod. Als u vertrouwen ervaart kunnen we hierna starten.


Belangrijke gegevens:

  • Tarief: kennismakingsgesprek: € 25. therapie of coaching: € 75 per uur / € 100 per 1,5 uur.
  • Als u graag hulp wilt, maar dit financieel niet lukt, dan bespreek ik dit graag met u.
  • De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte in Rotterdam-Charlois. Hiernaast is het in voorkomende gevallen ook mogelijk een gesprek te voeren via beeldbellen.


Op dit moment is er nog geen mogelijkheid voor vergoeding via een aanvullende ziektekostenverzekering. Op termijn zal ik me registreren als contextueel therapeut waardoor deze mogelijkheid er mogelijk wel is. De vereiste diploma's hiervoor zijn in mijn bezit.